Vil du gjøre en forskjell? Fosterhjem søkes

Vi har stadig behov for fosterhjemsplasser til noen av hundene våre og ønsker å knytte til oss flere kjærlige hjem.

Av og til er det av ulike årsaker behov for at noen kan ta seg av, observere og gi en hund et kjærlig, midlertidig hjem. Ofte litt akutt.
Varigheten varierer fra en ukes tid til lengre perioder. Det er perioder hvor det er lite behov, men brått er det perioder hvor vi mangler hjem. Det bør være en hjemmeværende i husstanden.

Hjem som ønsker å gjøre denne viktige, fantastiske jobben er i noen tilfeller helt nødvendig for å tilby pelsklingene en god start i nye hjem.

Hjemmet må være interessert i å være fosterhjem over noe tid fremover, altså ønske å hjelpe flere hunder. Fosterhjemmet samarbeider tett med en i omplasseringsteamet og er en viktig brikke for å finne nye eiere. Det er en svært givende oppgave. Nye kontakter vil du også knytte🌞

Fosterhjemmet har ingen kostnader knyttet til fòr, veterinær mm.
De fleste henvendelser er på Østlandet, men i noen tilfeller rundt i hele Norge.

Kan det være nettopp dere som kan være med å hjelpe en hund til et nytt, bedre liv?

Skriv noen ord om deg til solplassenhunder@gmail.com og merk den med «fosterhjem» eller ring Anne Brit på 982 97883.