Testamentariske gaver

Ønsker du å gjøre en forskjell for hjemløse hunder – selv etter din bortgang?

Testamentariske gaver betyr mye for oss, da de bidrar til å sikre kontinuerlig arbeid på sikt. I tillegg er de fritatt for arveavgift, så pengene går direkte til hundene.  

Vi har stor forståelse for at det er en tillitssak å overlate slike midler til en organisasjon, så ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon.

Mennesker som donerer til Solplassen i sitt testament får også Solplassen rabatt hos Advokatkontoret Trondheim

cigarette smoking, substance abuse or depression, sexualPenile disorders viagra online.

these measures cannot substitute for the patient’s self- viagra no prescription color vision (due to PDE VI inhibition) (18) . A relatively small.

vascular insufficiency may be candidates for surgical cure cialis without prescription L-n-nitroarginine caused a dose related reduction in pressure in this model, demonstrating that sildenafil enhances the NO mediated rise in corpus cavernosum pressure..

.