Georgine

Georgine er en japansk spisshund på 9 år.

Hun møter andre huder og mennesker med stor glede og iver. Georgine elsker kos og forventer all oppmerksomhet av besøkende.

Denne blide jenta er også barnebarnet til Kirshi, som tidligere bodde på Solplassen.

Vil du bli fadder til denne sjarmøren? Ditt bidrag kan betales direkte til Solplassens konto.nr 05345124839 eller via Vipps til Vipps nr 12014. Merk betalingen med navn/adresse og navn på hunden.