Theo

Volpino Italiano på 16 år – Solplassens grand old man.

Theo begynner å bli preget av alderen nå og trenger oppfølging og ekstra stell.

Men han har i alle tidligere år vært en fantastisk hund med en stor personlighet. Han er snill og sosial, og sjarmerte alle i senk. Han mottok alle besøkende med vennlighet og stor entusiasme.

Theo ble forsøkt omplassert flere ganger både av tidligere eiere og av Solplassen, men han fikk en fast hundeseng på Solplassen da vi skjønte at han var en helt annen hund i de hjemmene han ble omplassert til. Han tisset inne og hadde separasjonsangst – bjeffet og gråt konstant.

Solplassen har vært og er Theo’s kongerike. Her er han en glad gutt som fram til han ble gammel har styrt og ordnet opp i flokken sin.

Vil du bli fadder til denne sjarmøren? Ditt bidrag kan betales direkte til Solplassens konto.nr 05345124839 eller via Vipps til Vipps nr. 12014. Merk betalingen med navn/adresse og navn på hunden.