Viktig! Nye regler for reise med hund!

Hei alle sammen!

Mattilsynet har kommet med nye regler og det er svært viktig at hundeiere omkring Norge blir opplyst om dette, så derfor lager jeg en blogg om saken og håper at dere kan spre ordet 🙂

Landbruks- og matdepartementet har endret flere forskrifter som omfatter inn- og utførsel av hunder, katter og ildere. Det er særlig reglene om behandling mot bendelorm, innførsel av hunder fra Sverige og innførsel av hunder, katter og ildere fra tredjeland som er endret. Endringene trer i kraft 1. mai 2013.

Hva er nytt?

Hunder skal være ID-merket, behandlet mot bendelorm og følges av pass, på samme måte som hunder som innføres fra andre EU-land. Eier kan ikke lenger foreta og dokumentere bendelormbehandlingen selv.

Behandling.

– Hunder som innføres til Norge fra alle andre land enn Finland, Storbritannia, Irland eller Malta, skal behandles mot bendelormen Echinococcus multilocularis 24 – 120 timer(innen 5dager) før ankomst. Behandlingen skal foretas av veterinær med et godkjent preparat og dokumenteres i hundens pass eller helsesertifikat. Ved korte utenlandsopphold kan behandlingen foretas i Norge før utreise.

– Som alternativ til behandling kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Dette alternativet kan være hensiktsmessig for de som reiser ofte.

Revens Dvergbendelorm – Echinococcus multiloculari

Dvergbendelormen er en bendelorm, en parasitt som først og fremst lever i rødrev og andre hundedyr. Som mellomvert bruker parasitten mus og andre gnagere, men kan også bruke mennesker. Parasittene lever i vertsdyrenes tarm, og produserer egg som skilles ut i avføringen.

Parasitten er påvist hos rev i Sverige. Revens dvergbendelorm forekommer primært hos rødrev og polarrev, men alle rovdyr kan være bærere, som hund, ulv, mårhund og katt kan smittes.

Livssyklus

En fare for mennesker.

Revens dvergbendelorm er ikke farlig for hunder og katter, men kan være dødelig for mennesker som smittes.

Mennesker kan få i seg egg, for eksempel via pelsen på infiserte hunder, eller via bær og sopp forurenset av avføring fra en vert. Larvene søker seg til menneskets lever, og fører til leversvikt (alveolar hydatid disease, AHD). Dette er en prosess som tar lang tid og det kan gå år før symptomer opptrer. Dødeligheten kan være høy for E. multilocularis.

Hvis denne parasitten kommer til Norge vil det få sterkt negative konsekvenser for bærplukkings- og soppsankingskulturen slik vi kjenner den dersom smitten skulle komme til Norge. Mennesker kan få i seg eggene ved å spise bær eller sopp

Kilder: 

Mattilsynet.no

Wikipedia.no

Veterinærinstituttet