Solplassens Julekalender luke nr 17

Luke nr 17

Haj alle sammen…

Dele fål beklage nålsk min, men jaj jo kåmmel fla Thailand.

Min føjste ejer reddet mej i Thailand, og tok meg med til Norge, men så skjedde det noe i familijen som jorde at jej måtte finne ny ejer. Da kom jej til Solplassen og de fant mammaen min:) Nå jaj hal bodd hos mamma min i tje å en hall ål.  De æl ganske lenge. Mamma min fåltsatt synes jaj æ allel best av alle i hele vælden. Å jaj synes at mamma min æl helt åkej åsså. Sellåm hon iblant æl veldi slitsåmm. Hon masel saj åmm at jaj må gå på lang tol væl dag, menn jaj helst bale vill ligge i mitt sauskinn min med sjøttbenen min. De æl de såmm æl ålntli hundeliv.

Føl, da jaj bodde på gate i Thailand, da kunne jaj bale dlømme åmm et sånn liv jaj hal nå. All såmm bol i hel, diggel maj. Di hal alle sammen gåtteli inne i hosen sin. Så nål di sel maj, di gål inn å hentel till maj. De æl pelfekt.

De siste ålet, hal jaja fått maj ny venn. Han æl fla Lomanja. Han hetel Louie, å jaj tlol hann æl veldi fålelska i maj. De skjønnel jaj jo gått – jaj æl jo så veldi pen. Jaj tlol faktisk jaj æl den lekleste dama i hele lande. Mamma min æl helt enig.

emma gnager

I vål skjedde noe fæl. Jaj måtte i dylehospital (å de likel jaj ikke) veldi lenge. Jaj val dæl fla mitt på dag 15.mai til på måln 16.mai. Fali hoggolm hadde bitet maj. Mamma min heldivis åppdaget de veldi folt, å vi kjølet veldi folt til hospital. Neste dag lingte dyllege til mamman min og sa jaj val bedle, men att jaj soltestlæjket maj fåldi jaj savnet mamma min. De æl helt sant. Mamma min kåmm – å da spiset jaj masse me en gang.

Nå æl snalt jol – å jaj ønskel maj masse sjøttbenel. De æl så gått. Åsså jaj ønskel alle dele andle på Solplassen(å såmm jelpel hondel dæl) en veldi fin jol. Jaj skall fæjle me mamma min, molmol å molfal.

De blil nåkk sjempebla.

Go jol!

Hilsen Emma.