Omplassere egen hund?

Vurderer du å omplassere din egen hund?

Det er mange situasjoner som kan førte til at man tenker på å omplassere hunden sin. Vi vet at dette ikke er en lett avgjørelse å ta.

I første omgang ber vi deg om å ta kontakt med oss på epost:
solplassenhundeomplassering@gmail.com

Dersom det er en hastesak så ber vi om at du kontakter oss på telefon:
+47 936 96 593

Beskriv gjerne situasjonen og fortell oss om hunden din så godt som mulig. Vi ønsker gjerne å vite mest mulig slik at vi fort kan finne ut hvordan vi best kan hjelpe dere. Informasjon om hundens rase, alder, og gemytt / atferd, helse og grunn for omplassering er ønskelig.

Noen hunder har vi mulighet til å ta imot på Solplassen, mens andre kan vi hjelpe dere med å formidle hunden via oss selv om den fortsatt bor hjemme hos dere. Vi har også kontakter og fosterhjem som gjør at vi alltid vil prøve å finne en løsning når en hund må finne et nytt hjem.

Vi ønsker selvsagt at alle hunder skal få lov å bo i samme hjem fra de er valp til de er senior. Før du vurderer å omplassere hunden din så tenk deg gjerne om for å finne ut om det er mulig å løse situasjonen på andre måter enn å finne et nytt hjem. Kanskje er det mulig å finne avlastning i en periode det er vanskelig for deg å ta vare på hunden, enten hos venner og familie eller profesjonelt, eller det er mulig å få hjelp til å trene hunden hos en atferdsekspert for å få hverdagen med hund til å føles overkommelig? Ved store endringer i livssituasjonen (som f.eks nye familiemedlemmer, flytting, ny jobb, ny rutine etc.) kan en hund kanskje trenge en periode på å få tilpasset seg og kanskje viser den tegn på utilpasshet etter en slik overgang. Da kan det være nyttig å være tålmodige og prøve å gi hunden mulighet til å tilpasse seg sin nye situasjon før man går til skrittet å finne et nytt hjem.

I noen situasjon er dessverre omplassering eneste løsning og det som er det beste alternativet for hunden. Om dere er i en slik situasjon, ta gjerne kontakt med oss så skal vi prøve å hjelpe deg så godt vi kan.

Vi har omplassert mange hunder og finner stort sett gode hjem innen rimelig tid enten det er hunder vi tar inn på Solplassen eller det er til Fjernomplassering.

Seniorhund:

Mange tenker at eldre hunder ikke kan omplasseres og velger å avlive hunden fremfor å forsøke å omplassere hunden. Eldre hunder er vår største «hjertesak» og grunnen til at Solplassen ble oppdrettet.
Vi har omplassert mange eldre hunder som kanksje bare har noen få år igjen av sin forventede levetid. De eldre hundene har fortsatt mye kjærlighet å gi, og vi ser gang på gang at de tilpasser seg godt til sitt nye liv. Hunder er ekstremt tilpasningsdyktige og vi ser at de aller fleste hunder blomstrer bare de får nok kjærlighet og omsorg.
Solplassen har et hvilehjem for eierløse gamle hunder, men det vil ikke si at vi har et «hundegamlehjem» på den måten at du kan reservere plass for din seniorhund når den blir gammel slik som sykehjem for mennesker. En seniorhund ønsker helst å få leve sin alderdom hos den familien den har bodd hos hele livet. hvilehjemmet er forbehold eierløse hunder som enten av helse- eller atferdsmessige grunner ikke omplasseres videre.
Men om du av ulike grunner er nødt til å finne et nytt hjem til din seniorhund, kan du kontakte oss for hjelp til å finne et nytt hjem. Om det da viser seg at den vil ha problemer med å finne et nytt hjem så kan vi kanskje vurdere å ta inn hunden som fast beboer. De aller fleste seniorhunder finner nye, gode hjem!

Atferdsproblemer:

Om hunden har atferdsproblemer vil vi likevel gi hunden en sjanse og ønsker ikke at hunder avlives før de har fått muligheten til å finne et godt og nytt hjem. Vi ser at en hund som har atferdsproblemer i ett hjem, ikke nødvendigvis vil ha de samme problemene i et annet hjem. Det kan for eksempel være en hund som har glefset etter et barn og lever i en hektisk barnefamilie med mye mas og kjas. Når hunden omplasseres til et roligere hjem med voksne mennesker ser man aldri et glefs fra hunden igjen.
Når vi har hunder til omplassering vurderer vi først og fremst hva slags hjem og miljø hunden trives i. Deretter prøver vi å finne et hjem som kan tilfredstille hundens behov. Vårt fokus er å finne det beste hjemmet for hver enkelt hund vi har til omplassering. èn hund som ikke passer inn i en familie vil kanskje være en perfekt match for en annen familie. Derfor ønsker vi at alle hunder skal få en sjanse til å finne sin perfekte match!

Kontakt oss gjerne på epost og skriv så ærlig du kan om hundens atferdsproblemer slik at vi kan gi deg en best mulig vurdering av hvordan vi kan hjelpe dere.

Ved alvorlige atferdsproblemer ønsker vi likevel at du i føste omgang tar kontakt med en atferdskonsulent for en helhetlig objektiv vurdering av hunden. Sjekk gjerne Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr sin liste over godkjente atferdskonsulenter: nafs.no/atferdskonsulenter