Nikko – omplassert

Nikko er en 3 år gammel flott Schæfergutt som ønsker nytt hjem.

Nikko er en veldig snill gutt. Han er sosial og snill mot andre hunder og mennesker og små barn. Han kan være noe voldsom i leken men ikke aggressiv på noen måte. Han går godt overens med andre hunder. Nikko har aldri vist noe aggressiv atferd hverken overfor dyr eller mennesker, men liker ikke katter. Er ikke kastrert.

Nikko elsker å kjøre bil. På tur kan han trekke litt i bånd, men holder seg i nærheten i langline. Han kommer på innkalling. Han kan varsle når det kommer besøk. Nikko er vandt med å være alene på dagtid, går da fritt i avgrenset område hjemme.

Nikko er fulgt opp med vaksiner, chippet og registrert i NKK

Nikko er til fjernadopsjon gjennom Solplassen. Det vil si at han bor hjemme til han får en ny familie.

Drømmehjemmet for Nikko er aktive  voksne mennesker i rolig miljø.

Interesserte bes sende mail merket «Nikko» til «solplassenhundeomplassering@gmail.com» og fortelle hva dere kan tilby  eller ringe hundekoser Marit på tlf 48288796